HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Vinderup Børnehus

Om- og tilbygning af den eksisterende institution i forbindelse med sammenlægning af flere børnehaver i byen.

Den nye del indeholder 4 grupperum som ligger samlet to og to – med mulighed for sammenlægning. Derudover er der toiletter, garderobe samt et stort, højloftet multirum samt atelier.
Der er leget meget med vinduesformater og pla-ceringer, så det bliver et hus i børnehøjde!

I den gamle del ombygges bl.a. personalefaciliteterne og der etableres et pædgagosik køkken med podie/scene foran i forbindelse med det store fællesrum.

 

Adresse:
Grønningen 1-3
7830 Vinderup

Download PDF