HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

2014-03-10-skitse1d2-2789.rvt_2014-okt-20_11-43-08-000_Foyer