HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

3-D gør den store forskel

HVAM arkitektkontor er gået over til udelukkende at skitsere i 3-d.

Førhen var perspektiverne udelukkende stregtegninger, men nu kan de bearbejdes, så de ligner fotos. Dette giver store fordele i forhold til at vise, hvorledes jeres hus kommer til at se ud – allerede inden det bliver bygget! Prøv at skifte mellem billederne ved siden af, så ses forskellen tydeligt!

Ved at arbejde i 3-d får vi mulighed for at tænke huset som en helhed, og ikke kun i plan, snit og facade. Det er en 3-d model som bygges op helt fra bunden! Dette er en stor hjælp i skitsefasen, så vi kan få den helt rigtige form og indretning.

I sådan en model kan vi hente perspektiver ud fra alle tænkelige vinkler, og det gør det nemmere at se forskydninger, variable rumhøjder, effekten af forskellige lysindfald o.l. Vi kan også meget hurtigt ændre materialerne og se, hvorledes det påvirker huset. Man får afklaret mange ting ved at se det fra forskellige vinkler – så man undgår dumme overraskelser senere i processen.

Ofte er det nemmere at forstå en 3-d tegning – hvor man kan se ned i huset – end de almindelige “flade” tegninger.

Perspektiver indsat på fotos fra stedet
I nogle situationer er det vigtigt, hvorledes huset tilpasser sig stedet – både mht. proportioner og udtryk – og der kan vi sætte perspektivet af huset ind på et foto, så det bliver meget naturtro. Dette kan være nyttigt i forhold til myndigheder, naboer o.l. hvis der f.eks. skal søges om dispensation om noget. Se forskellen ved at skifte med billederne ved siden af!

Optegning af eksisterende bygninger
For firmaer kan vi desuden tilbyde at optegne alle eksisterende bygninger i 3-d, så man får et godt grundlag at bygge videre på, hvis man på et tidspunkt skal udbygge. På sådan en model er det let at vise forskellige tilbygnings muligheder samt vise, hvorledes de vil tage sig ud fra forskellige vinkler, hvor meget de vil skygge for naboer o.l.

Klik her for at downloade vores 3-d folder