HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Kultur og fritid

MEJDAL HALLEN

Om- og tilbygning af Mejdal Hallen indeholdende nyt fitnesscenter, forsamlings-, møde og klublokaler samt caféområder. Desuden er køkkenfaciliteterne med tilhørende rum renoveret og ombygget til moderne standarder. Tilbygning er tilpasset til den eksisterende arkitektur, hvilket medføre en god og naturlig overgang mellem ny og gammelt. Tegnestuen er blevet tildelt rådgivningsopgaven udenfor konkurrence PROJEKTDATA ÅR:   […]

Læs mere
VEMB HALLEN

Om- og tilbygning af Vemb Hallen. Herunder ny indretning af kantine, kontor, møderum, foyer, motionscenter og ny klinik til fysioterapeut samt nye overflader i store dele af bygningen. Herudover nyt markant værn på balkon på 1. sal, værn på hovedtrappe samt ny udvendig balkon. Der bygges nyt depot og affaldsrum samt ny mellem- bygning med […]

Læs mere
Resen Multihus

Resen Multihus er en del af Resen Multipark – og skal rumme mange forskellige brugere og foreninger. Herunder springgymnaster, KFUM spejdere, klublokaler til forskellige sportsklubber, ungdomsklub, dagplejere, kortspillere mm. Huset sammenbygges med den eksisterende skolehal og eksisterende SFO-bygning. Alle funktioner er samlet under ét stort tag – og giver stor lofthøjde i det største rum […]

Læs mere
Vinderup Kirke- og Kulturhus

Den nye bygning er placeret nord for kirkens parkeringsplads og danner en fin afslutning af det flotte byrum. Huset skal signalere åbenhed udadtil og bruges til mange forskellige funktioner. Fra den store sal – som kan opdeles i to – er der et flot kik over mod kirken. Huset opbygges i materialer som passer til […]

Læs mere
Kultur- og fritidscenter Borbjerg-Hvam

Nyt kultur- og fritidscenter, hvor nybygningen bl.a. omfatter en stor idrætshal med plads til en håndboldbane. Det er dog muligt at opdele hallen i 2 vha. en hejsevæg, så man kan have to forskellige aktiviteter i hallen på samme tid. Der er desuden en nedsænket springgrav, depotfaciliteter samt forsamlingslokale, fitnesslokale, produktionskøkken og café/opholdsrum. Herudover servicefaciliteter som […]

Læs mere
Vinterbadeklub – Handbjerg Marina

Vinterbadeklubben ved den nye Handbjerg Marina, fik tre små huse fra Teknisk skole, som de kunne færdiggøre. Forslaget anviser hvorledes de tre huse kan placeres omkring en hævet terrasse som er skærmet af mod vinden fra nord og vest med højt stakit og åbent mod syd og øst – ind mod selve Marinaen. Den åbne del […]

Læs mere
Tvis Kirkehus

Nyt kirkehus beliggende ved Tvis Kirke. Kirkehuset indeholder kontorer til kordegn, præst, organist og graver, birum samt konfirmand- og mødelokaler. Der er valgt de samme materialer som på kirken – skifer og røde teglsten – men brugt på en ny måde, bl.a. med skifer på facaden. Der er ligeledes valgt samme taghældning, men huset er […]

Læs mere
Sportshal ved Halgård Skole

Ny sportshal i forbindelse med Halgård skole. Den nye hal sammenbygges med skolen ved den nuværende gymnastiksal, hvor en dobbelthøj foyer med trappe og lift fører op til skolens øverste niveau. Hallen kan herved blive brugt at skolen i dagtimerne samt af foreninger aften og weekend. Der er arbejdet meget med farver for at få et spændende […]

Læs mere
Ejsing Multihus

Skitseforslag til et multihus i forbindelse med Ejsing-Egebjerg Hallen, som er beliggende sammen med børnehave og friskole. Multihuset skal indeholde café og cafeteria med mulighed for fællesspisninger o.l. og det store køkken skal desuden benyttes til arrangementer i de to nye forsamlingslokaler det nye hus også indeholder. Derudover er der kontor og toiletter. I det […]

Læs mere