HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Kompetencer

HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor arbejder meget alsidigt, og har både arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag! Dette giver en god synergi effekt.

I tæt samarbejde med bygherren udarbejder vores rutinerede arkitekter spændende forslag til hvorledes bygningerne kan udformes, og med  3-d perspektiver får man et naturtro billede af, hvorledes huset kan komme til at se ud. Denne proces sikrer, at bygherren får mest muligt ud af de investerede penge – og at man har hjertet med.

Herefter tager konstruktørerne over og vi gør en dyd ud af at udarbejde byggetegninger i høj kvalitet. Tegningerne fra HVAM er blandt håndværkerne kendt for, at de er gennemarbejdede og gode at bygge efter. Dette skyldes bl.a., at alle vores konstruktører har en baggrund med en håndværksmæssig uddannelse. Dette medfører desuden, at der er tænkt over de konstruktive løsninger, således vi opnår den gode kvalitet på den billigste og mest hensigtsmæssige måde.

Da vi har egen ingeniør i huset, udfører vi alle statiske beregninger selv. Dette betyder desuden, at vi allerede i skitsefasen tænker konstruktionerne igennem. Vi udfører også selvstændige ingeniørberegninger af bjælker, søjler, fundamenter, stabilitet af bygninger, forankring af tage m.v. Endvidere udfører vi en del fundamentsberegninger på stålhaller, og har udviklet eget program til dette.

Vi besidder kompetencer indenfor:

 • Skitseforslag
 • 3-d visualisering
 • Bygherrerådgivning
 • Udarbejdelse af byggeprogrammer
 • Projektering (Myndighedsprojekt – Forprojekt – Hovedprojekt)
 • Rådgivende Ingeniørbistand
 • Energiberegning
 • Tilstandsrapporter
 • Nybyggeri
 • Om- og tilbygning
 • Renovering
 • Udbud
 • Byggestyring
 • Aflevering
 • Drift og vedligehold
 • 1- og 5-års eftersyn