HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

2014.01.24_Skitse1-2865.rvt_2014-feb-06_01-05-05-000_Ny_indgang-3