HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Den Kristne Friskole, Holstebro – Etape II

Tilbygning, til den eksisterende skole, som indeholder 6 nye klasseværelser, stor aula, grupperum, lærer-arbejdspladser samt toiletter og depot.

Den nye afdeling bygges i samme stil som tilbygningen fra 2011 – med lyse klasselokaler med højtsiddende vinduer henover fordelingsgang / aula. Herved er alle klasselokaler gennemlyste!
Klasselokalerne er lidt mindre end de eksisterende, da nogle m² istedet er lagt ud i den store aula, hvor der udover fællessamlinger kan arbejdes i grupper.

Adresse:
Valdemar Poulsens Vej 16
7500 Holstebro

Download PDF