HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Den Kristne Friskole, Holstebro – Indgang, Undervisnings lokaler & Hal

Udvidelsen indeholder etablering af en ny indgang med tilhørende torv og musiklokale, dertil 2 nye klasselokaler til udskoling samt ny sportshal inkl. omklædning, depot og mødelokaler.

Den nye indgang danner en markant kontrast til de eksist. rødlige bebyggelser, dette giver mulighed for at skabe et multifunktionelt opholds- og læringsmiljøer – et torv med højt til loftet.

Torvet kan anvendes både til fordybelse og gruppearbejde i skoletiden samtidig indbyder til ophold i pauserne, der efter skoletid fungerer som et     inspirerende SFO-miljø.

PROJEKTDATA

PLACERING:           Holstebro
BYGHERRE:            Den Kristne Friskole
STATUS:                  Færdig
BOLIGAREAL:        1.800 m²
ROLLE:                   Skitseforslag, myndighedstegninger og                                                    udbudsmateriale samt bygstyring og tilsyn