HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Ejsing Multihus

Skitseforslag til et multihus i forbindelse med Ejsing-Egebjerg Hallen, som er beliggende sammen med børnehave og friskole.

Multihuset skal indeholde café og cafeteria med mulighed for fællesspisninger o.l. og det store køkken skal desuden benyttes til arrangementer i de to nye forsamlingslokaler det nye hus også indeholder. Derudover er der kontor og toiletter.
I det gamle cafeterie på 1. sal indrettes motionsrum, klublokale og mødelokale og nedenunder fjernes to omklædningsrum for at åbne op fra den nye café ind til selve hallen! Istedet bygges to nye omklædningsrum på hallens østside sammen med nyt depotrum.

Adresse:
Gl. landevej 22, Ejsing,
7830 Vinderup