HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

MEJDAL HALLEN

Om- og tilbygning af Mejdal Hallen indeholdende nyt fitnesscenter, forsamlings-, møde og klublokaler samt caféområder. Desuden er køkkenfaciliteterne med tilhørende rum renoveret og ombygget til moderne standarder.

Tilbygning er tilpasset til den eksisterende arkitektur, hvilket medføre en god og naturlig overgang mellem ny og gammelt.

Tegnestuen er blevet tildelt rådgivningsopgaven udenfor konkurrence

PROJEKTDATA

ÅR:                          2017-2018
PLACERING:           Mejdal, nær Holstebro
BYGHERRE:            Foreningen Mejdal Hallen
STATUS:                  Færdig, afleveret den 18. dec. 2018
AREAL:                   765 m² + ombygning
ROLLE:                   Skitseforslag, myndighedstegninger og                                                    udbudstegninger samt bygge- og økonomistyring