HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

RAUNULKELVEJ

Om- og tilbygning af villaen beliggende ned til Vandkraftsøen

PROJEKTDATA

PLACERING:           Mejdal, nær Holstebro
BYGHERRE:            Privat bygherre
STATUS:                  Færdig
AREAL:                   ej oplyst
ROLLE:                   Skitseforslag, myndighedstegning og                                                        udbudsmateriale samt økonomi- og                                                          byggestyring