HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

2014-07-02-skitse2_-_Søbredden_10.rvt_2014-jul-07_02-10-04-000_Udsigtsstue