HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

2014-06-18-skitse1.rvt_2014-jul-01_02-03-04-000_Kik_fra_nordvest-2