HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Tvis Kirkehus

Nyt kirkehus beliggende ved Tvis Kirke.

Kirkehuset indeholder kontorer til kordegn, præst, organist og graver, birum samt konfirmand- og mødelokaler.

Der er valgt de samme materialer som på kirken – skifer og røde teglsten – men brugt på en ny måde, bl.a. med skifer på facaden. Der er ligeledes valgt samme taghældning, men huset er opdelt i 3 mindre bygningskroppe med mellembygninger – for ikke at virke for stor i forhold til kirken.

Adresse:
Hovedgaden 3, Tvis

7500 Holstebro

Download PDF