HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

VEMB HALLEN

Om- og tilbygning af Vemb Hallen. Herunder ny indretning af kantine, kontor, møderum, foyer, motionscenter og ny klinik til fysioterapeut samt nye overflader i store dele af bygningen.

Herudover nyt markant værn på balkon på 1. sal, værn på hovedtrappe samt ny udvendig balkon.

Der bygges nyt depot og affaldsrum samt ny mellem-
bygning med adgang til hal 2 og motionscenter. Bygningen indeholder desuden trappe og lift til 1. sal.

Download PDF

PROJEKTDATA

ÅR:                          2014-15
PLACERING:           Vemb, udenfor Holstebro
BYGHERRE:            Holstebro Kommune
STATUS:                  Færdig bygget, indviet 17 december 2015
AREAL:                   Nybyggeri ca. 126 m², Ombygning ca. 955 m²
ROLLE:                   Skitseforslag, myndighedstegninger og                                                    udbudsmateriale samt bygge- og økonomistyring