HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Vinderup Kirke- og Kulturhus

Den nye bygning er placeret nord for kirkens parkeringsplads og danner en fin afslutning af det flotte byrum.

Huset skal signalere åbenhed udadtil og bruges til mange forskellige funktioner.
Fra den store sal – som kan opdeles i to – er der et flot kik over mod kirken.

Huset opbygges i materialer som passer til kirken og underordner sig arkitektonisk denne – dog i et mere nutidigt formsprog.

 

Adresse:
Søndergade 29 mfl.
7830 Vinderup

Download PDF