HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Vinderup Realskole

Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor har gennem de seneste 23 år været fast rådgiver for Vinderup Realskole, og været med til opførelse af adskillige om og tilbygninger, så skolen i dag fremstår som en moderne skole med gode faciliteter.

Af væsentlige om- og til-bygninger kan nævnes:
– Etablering af Mediatek
– Ny kantine, produktionskøkken.
– Ny aula
– Personalefaciliteter

 

Adresse:
Sevelvej 42
7830 Vinderup

Download PDF