HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Resen Multihus

HVAM Arkitekt- & Ingeniørkontor vandt i april 2015 udbuddet for færdigprojektering af Resen Multihus i Skive ud fra et dispositionsforslag, hvor indretning, funktioner og arkitektur var lagt fast. Huset er beliggende ved Resen Skole og sammenbygges med Resen Hallen og skolens SFO og indskolingsdel.